Werk aan de Kerk – Hervormde Gemeente Loenen

Productfilters

Categorie
2
1
2

Werk aan de Kerk - "Met respect voor toen en straks"

Draagt u de Grote Kerk van Loenen ook een warm hart toe? Het prachtige middeleeuwse gebouw heeft eeuwenlang verschillende rollen vervuld binnen de Loenense dorpsgemeenschap. De toren, die je van verre kunt zien, is van de gemeente Stichtse Vecht en is enige jaren geleden gerestaureerd.

Er zijn nu plannen gemaakt om de kerk te restaureren en om het gebouw multifunctioneel te maken. Het project heet Werk aan de Kerk. Daarmee komen ook andere rollen voor het gebouw binnen bereik. Draagt u dit kenmerkende monument in de dorpskern van Loenen een warm hart toe ? Help ons dan mee dit monument toekomstvast te maken. Lees verder

Toont alle 5 resultaten

Als u dit mooie doel wilt steunen (de Hervormde Gemeente heeft ANBI status) dan kunt u ook een donatie doen op rekeningnummer NL56RABO0373724624 ten name van CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht onder vermelding van “Werk aan de Kerk”. 

Dank u wel!