Werk aan de Kerk – Hervormde Gemeente Loenen

Werk aan de Kerk – “Met respect voor toen en straks”

Draagt u de Grote Kerk van Loenen ook een warm hart toe?

Het prachtige middeleeuwse gebouw heeft eeuwenlang verschillende rollen vervuld binnen de Loenense dorpsgemeenschap. De toren, die je van verre kunt zien, is van de gemeente Stichtse Vecht en is enige jaren geleden gerestaureerd. Er zijn nu plannen gemaakt om de kerk te restaureren en om het gebouw multifunctioneel te maken. Het project heet Werk aan de Kerk. Daarmee komen ook andere rollen voor het gebouw binnen bereik. Draagt u dit kenmerkende monument in de dorpskern van Loenen een warm hart toe ? Help ons dan mee dit monument toekomstvast te maken onder het motto: “Met respect voor toen en straks”

Al enige tijd is een team enthousiaste mensen druk bezig met plannen maken voor dit grote project “Werk aan de Kerk”. Restauratie, Multifunctionaliteit en Verduurzaming zijn de sleutelwoorden daarvan. Een belangrijk onderdeel van de restauratie is het weer in oude luister herstellen van de glas in lood vensters. Om dit te realiseren is veel geld nodig. Daarom zal het komende jaar een aantal acties georganiseerd worden; de komende tijd staat een verkoop van wijnen, fruitsappen en bonbons op het programma.

Graag hadden wij u tijdens een proeverij met deze prachtige wijnen laten kennis maken.
Covid-19 maakt dat helaas onmogelijk.

De tijd van relatiegeschenken komt eraan. Hoe leuk is het wanneer u een prachtige wijn, met een mooi etiket en de verwijzing naar het lood van de kerk kunt aanbieden aan uw relaties, familie en vrienden. Het is ook een mooi kerstgeschenk, eventueel aangevuld met een heerlijke fles sap en lekkere bonbons. Zelf van deze heerlijk wijnen, sappen en bonbons genieten is ook fijn, zeker met de wetenschap bij te dragen aan iets prachtigs in onze mooie dorp.

 

Als u dit mooie doel wilt steunen (de Hervormde Gemeente heeft ANBI status) dan kunt u ook een donatie doen op rekeningnummer NL56RABO0373724624 ten name van CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht onder vermelding van “Werk aan de Kerk”.  Dank u wel!